Fem millioner til science for unge

Fem millioner til science for unge

19. september 2019


Ungdomsskolerne sætter gang i science-projekter. Det sker på baggrund af en bevilling på 5 mio. kr. fra Villum Fonden.

19. september 2019

Projektet skal tilbyde unge og til dels deres forældre lærerige og inspirerende science-aktiviteter fra alternative og praksisorienterede vinkler.
I alt skal 10 ungdomsskoler i samme antal kommuner medvirke direkte, hvorefter erfaringerne kan nyttiggøres i alle ungdomsskoler i de 98 kommuner og dermed blive landsdækkende. UngOdense og Skanderborg Ungdomsskole vil fungere som modelskoler med deres projekter: "Bæredygtighed med science" og "Escaperoom med science".
Projektet vil bidrage til, at flere unge og deres forældre får viden om og erfaringer med, hvilke muligheder science rummer samt få brugbare værktøjer i uddannelsesvalget og i hverdagen.