Hvad får man ud af at deltage kulturaktiviteter?

26. februar 2019

Fra Valby Kulturhus


Med over tre millioner kroner i ryggen vil landsforeningen Kulturhuse i Danmark undersøge hvorfor og hvordan borgerne deltager i kulturaktiviteter, og hvilke effekter det har.

26. februar 2019

Med 3,3 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden kan landsforeningen Kulturhusene i Danmark nu igangsætte projektet DELTAG i tæt samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet.
Projektet vil undersøge hvorfor og hvordan borgerne deltager og hvilke effekter det har, og derved bidrage til en dybere forståelse af kulturelle deltagelsesformer og deres udviklingsmuligheder i Danmark. Viden fra projektet forventes at være relevant for alle organisationer med interesse i borgernes aktive deltagelse.

Deltagelse som undersøgelsesmetode
Peter Ørting, der er formand for Kulturhusene i Danmark, siger: ”Projektet skal ikke bare skal undersøge, hvad det vil sige at ”deltage” i kulturlivet, men at det også vil bruge aktiv deltagelse som metode, til både at støtte lokal udvikling og til indsamling af ny viden om kulturhuse og lignende aktiviteter.”
Birgit Eriksson, forsker fra Aarhus Universitet: ”Aktuelt er der et stort fokus på at få borgerne til at deltage aktivt i både kultur- og samfundsliv. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi får mere viden om, hvordan deltagelse egentlig praktiseres i forskellige sammenhænge, og hvilken betydning den har for både borgere og institutioner”.