Leg for voksne

29. januar 2019


LOF Holstebro skabte en unik løsning for osteoporose-, KOL- og hjertepatienter, da kommunen forkortede sit rehabiliteringsforløb. Det bliver kaldt ”Leg for voksne”, fordi leg er sjovere end behandling.

29. januar 2019

Osteoporose-, KOL- eller hjertepatient i Holstebro bliver efter et forkortet rehabiliteringsforløb henvist til en lokal aftenskole. Denne løsning sikrer på en gang:
• at borgerne passer deres træning,
• at de undgår tilbagefald til det dyre behandlingssystem,
• at aftenskolen får flere brugere, og
• at kommunen sparer på sundhedsbudgettet

Sammen om patienten
Når kommunens genoptræningstilbud afsluttes, bliver indbyggere i Holstebro henvist til at fortsætte deres rehabiliterende træning i sundhedshusets velkendte, professionelle rammer – denne gang hos aftenskolen LOF. Arrangementet er et formelt samarbejde mellem LOF Holstebro, Holstebro Kommune, det lokale Center for Sundhed og det lokale uddannelsestilbud, VIA University College.
Det brede samarbejde sikrer, at de sygdomsramte får de bedst mulige træningstilbud og har mulighed for gratis at låne både træningslokaler, idrætssal og varmtvandsbassin. ”Og så står lokalerne ikke tomme om aftenen”, siger Bent Bjerregaard, skoleleder for LOF Holstebro.
Det er faktisk gået så godt, at kommunen nu kan spare på egne rehabiliteringstilbud ved at henvise direkte til LOF. Dermed sikrer de, at træningen foregår på et professionelt niveau, og at deltagerne nyder godt af aftenskolens sociale miljø. Og netop dét gør en stor forskel.

Fakta

Forening: LOF Holstebro
Holdnavn: Leg for Voksne
Faciliteter: Sundhedshus Holstebro
Samarbejde: Holstebro Kommune, VIA Holstebro, Center for Sundhed
Finansiering: Deltagerbetaling, almindeligt aftenskoletilskud
Deltagerpris: 450,- for 9 mødegange
Kontakt: Bent Bjerregaard, LOF Holstebro, 97 41 18 68, holstebro@lof.dk

Fra patient til borger
Ved oprettelsen af det første ”Hjertehold” i foreningen måtte LOF hurtigt indse, at navnet ikke passede deltagerne. De ville ikke fastholdes i patientrollen, så holdet blev omdøbt til ”Leg for voksne”, fordi deltagerne hellere ville være kursister end patienter – og leg er sjovere end behandling.
”Alle kan jo lide at lege, det gælder også de voksne”, forklarer Bent, som glæder sig over, at det populære tilbud ikke kun omhandler deltagernes fysiske sundhed, men også i høj grad deres mentale helbred.
Holdene har nu omkring 100 deltagere, som ikke alene passer deres egen genoptræning, men også hjælper med at trække nye til. Det sociale har nemlig hurtigt vist sig at være et bærende element for kursisterne, som undgår at isolere sig med deres skavanker og i stedet tager del i aftenskolens fællesskab.
”De spiller med store spillekort og løber på trapper. Det er hård træning, og så hygger de sig bagefter,” fortæller Bent.

Artikelserie om folkeoplysning og sundhedsfremme

Denne artikel er den femte i en serie artikler, der fortæller, hvordan folkeoplysende skoler og foreninger forbedrer borgernes fysiske og mentale sundhed – og dermed ofte løser opgaver, som kommunerne er ansvarlige for

Tidligere artikler:

Syng lungerne bedre

Tag en snak, mens det simrer

Marianne ser mennesket – ikke handicappet

Når livet vælter os

Artikelserien er også udkommet i et samlet hæfte:

Idekatalog – sundhed, trivsel og folkeoplysning

Et sundt samarbejde
Idéen opstod hos LOF, som fik overbevist Holstebro Kommune om at give tilbuddet om videre genoptræningsforløb en chance. Der opstod mulighed for at låne faciliteter hos Center for Sundhed, og at låne undervisere fra VIA, som til gengæld kunne sende 3. års-elever på deres obligatoriske uddannelsespraktik i kendte rammer.
Dermed faldt omkostningerne til undervisere betydeligt, samtidig med at kvaliteten af undervisningen blev så høj, at kommunen kunne gå fra 15 til 10 ugers obligatorisk, kommunalt behandlingsforløb. En kommunal advokat forfattede en kontrakt, så alle rammer og opgaver nu er klart afgrænsede og fordelt, og alle kender deres rolle.
Denne unikke sammensætning gør det muligt for alle parter at spare penge, udnytte kapaciteter og faciliteter og bevare kvaliteten, imens de øger brugerdeltagelse. Og de, der får størst gavn af tilbuddet, er de legende voksne:
”Efter træningen bliver de jo sammen og hygger. De har endda bedt os om hjælp til at arrangere en julefrokost, så det sociale fungerer virkelig godt”, siger Bent med et grin. Aftalen evalueres og opdateres hver 6. måned, ligesom kommunen hjælper med PR, når behovet opstår.

Mere om folkeoplysning og sundhed

Folkeoplysning skaber sundhed og trivsel
• 400.000 mennesker deltager i sundhedsaktiviteter i folkeoplysningen.
• Også alle de andre folkeoplysende aktiviteter styrker sundhed og trivsel.
Læs den korte introduktion

Sundhed, trivsel og folkeoplysning - en erfaringsopsamling
DFS har i denne opsamling samlet viden om, hvor og hvordan folkeoplysning kan bidrage til sundhedsfremme. Opsamlingen refererer til resultater og begreber fra nyere forskning og evalueringsrapporter, der dokumenterer i hvilke henseender folkeoplysning arbejder med og styrker sundhed og trivsel på forskellige måder.
Læs rapporten