Pulje til kulturelle indsatser i udsatte boligområder

3. april 2019

Mjølnerparken er et af de "udsatte boligområder", hvor kulturelle indsatser kan få støtte fra kulturministerens pulje.


Kulturminister Mette Bock ønsker at fremme engagement og integration i samfundet blandt beboere i udsatte boligområder gennem kulturel deltagelse. Derfor har hun lanceret en ny pulje, som også gælder folkeoplysende skoler og foreninger.

3. april 2019

Puljen "Kunst og kultur i udsatte boligområder" støtter projekter indenfor kulturområdet, der gennem kulturelle indsatser skaber inklusion på tværs af generationer og sociale, kulturelle og religiøse forskelligheder.
Der er afsat i alt 20 millioner kroner fra 2019-2022 til kultur i udsatte boligområder. Slots- og Kulturstyrelsen behandler løbende ansøgninger.
Partnerskaber mellem kulturelle og boligsociale aktører kan søge puljen. Med kulturelle aktører menes f.eks. kulturelle og folkeoplysende foreninger og organisationer. Med boligsociale aktører menes f.eks. boligforeninger, beboerforeninger, daginstitutioner, relevante afdelinger mv. i kommuner, skoler og klubber, der er tilknyttet de udsatte boligområder og helhedsplanerne.

Kulturbroen – også for voksne
Puljen bygger på erfaringerne fra projektet "Kulturbroen", der netop er uddelt og som noget nyt afprøvede, hvordan man kan støtte kulturprojekter i udsatte boligområder.
Den nye pulje støtter kulturprojekter for og med borgere på tværs af generationer, mens "Kulturbroen" kun støttede projekter med børn og unge.

Invitation til camp
Interesserede ansøgere har mulighed for at deltage i en fælles camp om kultur i udsatte boligområder, som afholdes i maj 2019. Campen giver aktører fra det boligsociale og det kulturelle område mulighed for at møde hinanden, videreudvikle eller etablere partnerskaber og kvalificere projektidéer med henblik på at søge puljen.
Mere om campen, inkl. program og tilmelding