Puljestøtte til demokrati- og kulturprojekter

13. februar 2019

Foreninger kan nu søge tilskud til projekter, som handler om demokrati og menneskerettigheder, kulturbevaring og kulturforståelse.

13. februar 2019

Det er Kulturministeriets pulje til almennyttige kulturelle projekter, som åbner for ansøgninger fredag den 8. februar. Der er deadline for ansøgninger fredag den 8. marts.
Der kan søges om tilskud på mellem 30.000 kr. og 100.000 kr. til mindre projekter, der ligger inden for et disse områder:
• Demokrati og menneskerettigheder: Der ydes tilskud til projekter, der på nye måder øger engagementet i demokratiske problemstillinger.
• Kulturbevaring: Der ydes tilskud til projekter, som øger kendskabet til historiske særtræk i et lokalområde.
• Kulturforståelse: Der ydes tilskud til tværkulturelle projekter, som på nye måder øger kendskabet til mellemfolkelig forståelse.
• Modstandsfolk 2. verdenskrig: Der ydes tilskud til projekter og aktiviteter, hvis målgruppe er modstandsfolk fra 2. verdenskrig. Disse aktiviteter kan være udflugter og enkeltstående arrangementer.
Puljen kan søges af foreninger og selvejende institutioner.

Relaterede nyheder