Rammer der rammer

5. februar 2019

"Et aktivt foreningsliv, folkeoplysning og gode mødesteder er noget af det, der kan gøre en kommune attraktiv,” sagde folketingsmedlem Peter Juel-Jensen (V).


Mange kommuner har lokaler, som kan bruges til folkeoplysning og fritidsaktiviteter. Men kommunerne har ofte ikke de rammer, der rammer borgernes behov for at mødes for at lære og etablere sociale fællesskaber. Det fremgik af et debatmøde om moderne mødesteder.

5. februar 2019

”Der er brug for rammer for at mødes, for at blive klogere, for at være sammen, for folkeoplysning.” På et debatmøde i sidste erklærede folketingsmedlem Peter Juel Jensen sig enig med DFS i, at der er brug for gode og fleksible mødesteder.

Digitalt og fysisk
Peter Juel Jensen, der repræsenterer Venstre og er formand for Folketingets landdistriktsudvalg, mente dog også, at man kan komme langt med digitale mødesteder.
”I dag er det næsten ikke det landsbysamfund, som ikke har en fælles digital platform,” sagde han. Peter Juel Jensen sendte også hurtigt bolden videre til kommunerne:
”I skal holde kommunerne forpligtede,” sagde han til de cirka 30 folkeoplysere, der var samlet i DFS’ mødelokale, og fortsatte: ”Kommunerne er fokuserede på at tiltrække nye borgere. Et aktivt foreningsliv, folkeoplysning og gode mødesteder er noget af det, der kan gøre en kommune attraktiv.”
Mødets anden hoveddebattør var Esben Danielsen. Som direktør i Lokale- og Anlægsfonden rejser han meget rundt i landet, hvor han møder foreninger og borgere: ”Mit indtryk er, at digitale mødesteder ikke er nok. Der bliver i den grad efterlyst rum for det fysiske møde,” sagde han og tilføjede:
”Jo, der er masser af rammer for fællesskaber i landdistrikterne, men ikke altid ”rammer, der rammer”. F.eks. står der mange tomme idrætshaller rundt omkring.”

Esben Danielsen opfordrede foreningerne til at være mere åbne for samarbejde om lokaler: "Mange foreninger vil have egne aflåst faciliteter i stedet for at dele. Hvis de skal dele, skal de snakke med folk de ikke kender i forvejen."

På tværs af foreninger og aktiviteter
De to oplægsholder var enige om, at mange foreninger er meget opsatte på at få deres helt egne lokaler, præcist indrettet til deres behov og med lås på døren. De var også enige om, at den går ikke. For det første er det dårlige udnyttelse af lokale-ressourcerne. For det andet skaber det ikke de fleksible fællesskaber, som borgerne efterlyser.
Den samme pointe fremgår af et udspil fra DFS til folketingspolitikerne, som DFS’ formand Per Paludan Hansen præsenterede i starten af mødet. Udspillet foreslår netop, at der etableres moderne mødesteder, der er åbne for borgerne uden forudgående tilmelding og fleksible, så de kan bruges af mange forskellige og tilpasses deltagernes konkrete ønsker.

Kommunal lokalestøtte
I udspillet til politikerne peger DFS også på, at det er svært at skabe den slags fleksible mødesteder, når kommunerne rutinemæssigt henviser aftenskoler og andre til skoler og andre kommunale lokaler, hvor man kan få tildelt klart afgrænsede tidsrum, hvis man bestiller et halvt år i forvejen. Derfor foreslår DFS at ændre den del af folkeoplysningsloven, som fritager kommunerne for at udbetale lokalestøtte til folkeoplysningen, hvis de i stedet kan anvise kommunale lokaler.
På mødet beskrev repræsentanter for aftenskolerne APA og Rytmisk Center de problemer de står over, fordi Københavns Kommune netop afviser yde lokalestøtte, men i stedet henviser til utilstrækkelige og uhensigtsmæssige lokaler.

Åbne og fleksible fællesskaber

Folkeoplysning er en del af Danmarks DNA. Det skaber aktive, dannede medborgere og sikrer social sammenhængskraft. Det er i de folkeoplysende foreninger og skoler, at danskerne mødes på tværs og deler interesser og oplevelser. Det giver et stærkere lokalsamfund – både i landdistrikterne og storbyernes mangfoldige bydele. Derfor foreslår DFS:
1. Nye, åbne og fleksible folkeoplysende mødesteder skal etableres i samarbejde mellem det offentlige,
de folkeoplysende foreninger og Lokale og Anlægsfonden
2. Lokale og Anlægsfondens vedtægter ændres, så støtte til anlæg for folkeoplysning indskrives
3. Folkeoplysningsloven ændres, så støtte til foreningers egne lokaler opprioriteres

Læs hele DFS’ udspil om mødesteder