Skal den næste regering have en folkeoplysningspolitik?

15. januar 2019

Uanset om den kommende statsminister hedder Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen eller noget helt tredje, står DFS parat med ideer til regeringens folkeoplysningspolitik. (Fotos: Steen Brogaard)


Truslen fra fake news og behovet for moderne sociale fællesskaber er to af de samfundsudfordringer, som folkeoplysningen kan hjælpe politikerne med at løse. ”Folkeoplysningen kan træde til der, hvor statslig regulering ikke er tilstrækkeligt,” siger DFS’ formand.

15. januar 2019

Alle er glade for folkeoplysning som begreb, men for de fleste politikere står det ikke øverst på tjeklisten, når de skal udtænke nye initiativer eller prioritere mellem forskellige udgifter. Det gælder også, når en kommende regering skal formulere sit grundlag efter det folketingsvalg, der kommer senest i juni.
”Lige nu arbejder vi intenst for, at den næste regering har lovforslag og andet, der kan styrke folkeoplysningen, med i deres planer. Vi diskuterer med politikere fra begge blokke, og vi møder en stor lydhørhed,” fortæller Per Paludan Hansen, der er formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd.
Samfundsnyttigt
På møderne præsenterer DFS forslag, der er konkrete og realistiske. Det er forslag, som en kommende regering kan gennemføre, hvis den vil. De er grupperet i fire temaer: mødesteder, sundhed, fake news og folkeoplysningsloven.
”På møderne forklarer vi, hvorfor bedre rammer for folkeoplysningen er samfundsnyttigt. Det handler om, at mennesker har gavn af glæde af at lære noget i fællesskab med andre. Samtidig handler det også om, at folkeoplysende skoler og foreninger kan være med til at løse nogle af de udfordringer, politikerne under alle omstændigheder arbejder med,” siger Per Paludan Hansen.

Per Paludan Hansen mødes i disse uger med politikere fra begge blokke.

11 forslag til en folkeoplysningspolitik

Sundhed
1. Sundhedsfremmende partnerskaber skal skrives ind i lovgivningen.
2. Folkeoplysningsmidlerne skal ikke betale for sundhedsfremme, som tilfældet er i dag.
3. Tilføj folkeoplysningen i regeringens initiativer.
Moderne mødesteder
1. Nye, åbne og fleksible folkeoplysende mødesteder skal etableres i samarbejde mellem det offentlige,
de folkeoplysende foreninger og Lokale og Anlægsfonden.
2. Lokale og Anlægsfondens vedtægter ændres, så støtte til anlæg for folkeoplysning indskrives.
3. Folkeoplysningsloven ændres, så støtte til foreningers egne lokaler opprioriteres.
Fake News
1. Bred handlingsplan for at opbygge borgernes mediefærdigheder og kildekritiske sans.
2. Folkeoplysningspulje med fokus på lokale samarbejder.
Opdatering af folkeoplysningsloven
1. Ændre tilskudsreglerne, så kommunerne forpligtes på et minimumstilskud.
2. Styrke rammerne for at folkeoplysningen bidrager til løsning af konkrete samfundsopgaver.
3. Den rette finansiering til lokale partnerskaber, så folkeoplysningsmidlerne ikke udhules.

Mødesteder
DFS ønsker, at der bliver skabt moderne mødesteder for åbne og fleksible fællesskaber. DFS’ formand forklarer det således:
”I disse år bliver det mere og mere tydeligt, at voksne mennesker efterlyser sociale fællesskaber, hvor de samtidig kan udvikle sig. I kølvandet på kommunesammenlægningerne står mange landsbysamfund tilbage uden samlingssteder og uden muligheder for læring og andre fritidsaktiviteter sammen med andre. Men behovet eksisterer også i de store byer, der netop er for store til at udgøre et fællesskab. Her er der behov for faciliteter for aktive og lærende fællesskaber i de enkelte bykvarterer.
Hvad enten det er på landet eller i storbyen, skal vi være derude, hvor folk lever i al deres forskellighed,” siger Per Paludan Hansen.

Sæt folkeoplysningen fri fra kommunale lokaler
Per Paludan Hansen uddyber tankerne om bedre faciliteter i dette debatindlæg på Altinget/Civilsamfundet.

Fake News
En stor udfordring i dagens samfund er Fake News. Det bliver sværere og sværere for borgerne at navigere i en kompleks verden med nye kommunikationsplatforme.
”Det er ikke problem, som kan løses alene ved statslig regulering og advarsler mod russiske hackere og trolls,” siger Per Paludan Hansen og tilføjer:
”Ingen love og regler kan i sig selv beskytte os. Der er først og fremmest brug for, at vi genopfrisker vores kritiske sans. En oplyst og dannet befolkning er det bedste værn mod Fake News.
I forhold til den generation, der ikke er digitalt indfødt, kan vi ikke vente på, at en indsats i uddannelsessystemet slår igennem. Der er brug for en massiv folkeoplysningsindsats over for den voksne del af befolkningen,” siger Per Paludan Hansen og lover, at DFS’ medlemsorganisationer står parat til at tage den udfordring op.

Diskuter folkeoplysningspolitik med politikerne!

På fire fyraftensmøder vil DFS præsentere vores forslag til politikerne.
De fire fyraftensmøder holdes fire torsdage med hvert sit tema:
• Moderne folkeoplysning kræver moderne mødesteder: 31. januar kl. 15.00-16.30
• Folkeoplysning er godt for helbredet: 7. februar kl. 15.00-16.30
• Folkeoplysning som værn mod fake news: 28. februar kl. 15.00-16.30
• Opdatering af folkeoplysningsloven: 7. marts kl. 15.00-16.30
Mød bl.a. Mogens Jensen (S), Anni Mathisen (V), Marianne Jelved (RV) og Bertel Haarder (V) samt direktør i Lokale- og Anlægsfonden Esben Danielsen.

Program for de enkelte arrangementer, herunder tilmelding