Til kamp mod højrepopulisme og misinformation

22. maj 2019


”I 1942 var det nazismen, vi gik sammen for at bekæmpe. I dag har vi igen et nazilignende parti, og nu skal bibliotekerne og folkeoplysningen sammen bekæmpe højrepopulisme og misinformation.” Det sagde DFS’ formand Per Paludan Hansen på KL’s Fritids- og Kulturkonference.

22. maj 2019

Den 17. maj deltog Per Paludan Hansen i en paneldebat om bibliotekernes fremtid på Kommunernes Landsforenings årlige Kultur og Fritidskonference. Han indledte med en henvisning til sit mellemnavn:
”Til konferencemiddagen i går havde jeg en god samtale med Odense kulturrådmand, Jane Jegind, og formanden for Vejles kulturudvalg, Dan Arnløv Jørgensen. Men som ved andre lejligheder i den senere tid var det lidt svært at præsentere mig med mit mellemnavn.”

I slægt, men ikke i familie
Per Paludan Hansen fortalte, at han deler tipoldefar med formanden for Stram Kurs.
”Men i min familie har vi indført to begreber, som vi skelner imellem. Der er dem, vi er i familie med, og så er der dem - som partiformanden - vi kun er i slægt med.”
”I forhold til min slægtning og det, han står for, er der i dag et stort behov for folkeoplysende dannelse. Her er bibliotekerne vigtige, men de kan ikke løse problemet alene. Folkeoplysende skoler og foreninger spiller også en stor rolle.

Født ud af anti-nazismen
Per Paludan Hansen henviste de folkeoplysende organisationers historie:
”DFS blev stiftet i 1942 for at sikre ytringsfrihed og andre demokratiske rettigheder under den nazistiske besættelse, og LOF, hvor jeg er er generalsekretær, blev etableret i 1945 for at bidrage til, at Danmark ikke igen blev underlagt totalitære tendenser.
DFS’ formand pegede på det potentiale, der ligger i et samarbejde mellem biblioteker og folkeoplysningen:
”Samarbejdet skal være ordentligt og med respekt for hinanden. Det er vigtigt, at vi understøtter hinanden i stedet for at konkurrere. Her er det også vigtigt at se på prisen for at deltage i aktiviteterne.”

Bibliotekerne spiller ud
Videre henviste han til en fælleserklæring, han og formanden for Danmarks Biblioteksforening havde udsendt umiddelbart inden konferencen. Her står der bl.a.:
”Helt konkret vil vi gerne opfordre det enkelte bibliotek til at påtage sig ansvaret med at invitere de folkeoplysende skoler og foreninger i form af aftenskoler, kulturhuse mv. ind til fælles samarbejdsplaner. Formålet med det vil være at sikre et godt udbud af aktiviteter for borgerne og en god ramme for borgernes egne aktiviteter, samtidig med at man undgår at udkonkurrere hinanden lokalt.”
”Succeskriteriet for samarbejdet er, at vi får bekæmpet højrepopulisme, fake news og misformation,” sagde Per Paludan Hansen til slut.