Verdensmål om kvalitetsuddannelse kræver indsats i Danmark

22. januar 2019

Verdensmål 4 Kvalitetsuddannelse til alle


Danmark skal også leve op til FN’s verdensmål 4 om kvalitetsuddannelser til alle. Det præger det danske UNESCO-arbejde, hvor folkeoplysningen skal spille en rolle.

22. januar 2019

Den danske UNESCO-kommission har netop offentliggjort en ny strategi med fem strategiske indsatser, som skal sikre, at Danmark lever op til Verdensmålet om kvalitetsuddannelse, men som også skal bidrage til at bekæmpe trusler mod ytringsfriheden og sikre verdensarven.

Bedre kendskab til verdensmålene
”Det folkeoplysende arbejde indgår i to af de fem indsatser,” fortæller Trine Bendix, der er sekretariatsleder i DFS. Som medlem af den danske UNESCO-kommission har hun været med til at udarbejde strategien.
Trine Bendix fortæller: ”En af de fem indsatser hedder ”God uddannelse og globalt medborgerskab”. Her vil nationalkommissionen arbejde for, at alle børn og unge kender verdensmålene. Det skal ske blandt andet ske gennem folkeoplysende initiativer.”
”Ytringsfrihed og viden skaber demokrati” er overskriften på en anden af indsatserne. Nationalkommissionen peget på behovet for at fremme den demokratiske dialog. I det afsnit står der: ”Forskning, uddannelse og folkeoplysning kan hjælpe os med, at denne dialog bliver oplyst og baseret på fakta og solid viden.”
Strategien bliver præsenteret torsdag den 24. januar 2019 kl. 12.00. Her mødes danske UNESCO-aktører for at markere den nye strategi og drøfte, hvordan den skal omsættes til handling.

Brug for folkeoplysningen
”Udfordringen for UNESCO nationalkommissionen er, at der næsten ikke er nogen ressourcer. Hverken penge eller timer. Der er ca. 1½ årsværk tilknyttet og så er der en stor nationalkommission, der forventes af bidrage med tid,” siger Trine Bendix og fortsætter:
”Derfor kan strategiens kun føres ud i livet gennem en indsats fra samarbejdspartnere. At fremme den demokratiske dialog er jo noget, folkeoplysende skoler og foreninger arbejder med hele tiden. Desuden tror jeg, at folkeoplysningen kan løfte en del af opgaven med at bekæmpe fake news.”
Som led i sit arbejde i nationalkommissionen sidder Trine Bendix i styregruppen for UNESCO’s netværk af verdensmålsskoler, der primært rummer folkeskoler og gymnasier, men også efterskoler. Hun har også været aktiv omkring UNESCO-konceptet ”Learning Cities” hvor det for et par år siden lykkedes at få den første danske by (Sønderborg) med i det globale netværk af læringsbyer. Der arbejdes fortsat med at få flere danske byer med i arbejdet. Det skal Trine Bendix holde oplæg om på KLs Kultur- og Fritidskonference til maj.

 

Hvad er UNESCO?

UNESCO er FN’s organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation og er ansvarlig for at koordinere arbejdet med at indfri FN’s verdensmål fire om kvalitetsuddannelse til alle.

Mere om den danske UNESCO kommission og strategien