Vores valgløfter

9. maj 2019


Folkeoplysningen er for alle – uanset hvem de stemmer på. Derfor har DFS ikke nogen stemmeopfordring, men vi har vores eget valgprogram med vores egne valgløfter.

9. maj 2019

Dansk Folkeoplysnings Samråd arbejder for at forbedre borgernes muligheder for at deltage i folkeoplysende aktiviteter. Derfor består vores valgprogram af en række vigtige forslag, der kan styrke folkeoplysningens arbejde.

DFS' valgløfte er, at vi vil arbejde intenst for, at et kommende folketing og en kommende regering gennemfører disse forslag – uanset hvordan Folketinget bliver sammensat, og hvem der er statsminister.

Sundhed

1. Sundhedsfremmende partnerskaber skal skrives ind i lovgivningen.
2. Folkeoplysningsmidlerne skal ikke betale for sundhedsfremme, som tilfældet er i dag.
3. Tilføj folkeoplysningen i regeringens initiativer.

Læs hvorfor og hvordan

Moderne mødesteder

1. Nye, åbne og fleksible folkeoplysende mødesteder skal etableres i samarbejde mellem det offentlige,
de folkeoplysende foreninger og Lokale og Anlægsfonden.
2. Lokale og Anlægsfondens vedtægter ændres, så støtte til anlæg for folkeoplysning indskrives.
3. Folkeoplysningsloven ændres, så støtte til foreningers egne lokaler opprioriteres.

Læs hvorfor og hvordan


Fake News

1. En bred handlingsplan for at opbygge borgernes mediefærdigheder og kildekritiske sans.
2. Folkeoplysningspulje med fokus på lokale samarbejder.

Læs hvorfor og hvordan

Opdatering af folkeoplysningsloven

1. Ændre tilskudsreglerne, så kommunerne forpligtes på et minimumstilskud.
2. Styrke rammerne for at folkeoplysningen bidrager til løsning af konkrete samfundsopgaver.
3. Den rette finansiering til lokale partnerskaber, så folkeoplysningsmidlerne ikke udhules.

Læs hvorfor og hvordan

Relaterede nyheder