Erfaringsdatabase for lokal folkeoplysning

Erfaringsdatabase for lokal folkeoplysning

Redaktionel dato: 12. november 2020

Nu har erfaringer fra afsluttede projekter, støttet af DFS’ puljer, fået nyt liv. I vores nye erfaringsdatabase for udviklingsprojekter, kan I finde erfaringer og inspiration fra den lokale folkeoplysning.

Af Natacha Holst Hansen

Fra debatprojektet Say-it - Play-it, som kombinerede politisk debat med rap og musikalske kommentarer fra en DJ.

Fra debatprojektet Say-it - Play-it, som kombinerede politisk debat med rap og musikalske kommentarer fra en DJ.

Sikrer vidensdeling

Erfaringsdatabasen skal sikre vidensdeling af projekterfaringer på tværs af DFS’ medlemskreds.

DFS uddeler hvert år ca. 2 mio. kr. tilskud til lokale projekter, der udvikler og udbreder folkeoplysningen. Projekterne, som ligger i databasen nu, er derfor projekter, som DFS har støttet i 2018.

Fremover vil vi udvide databasen hvert år med nye erfaringer og gode råd fra projekter. Næste gang vi lægger projekter ind, vil allerede være i januar 2021, hvor erfaringer fra nyligt afsluttede projekter bliver delt.

Det er vores hensigt med denne indsats at sætte erfaringsudveksling i spil, så vigtige erfaringer og resultater i højere grad bliver let tilgængelige og delt mellem organisationer og folkeoplysere.

Vi håber, at vores medlemmer – og andre interesserede - vil bruge databasen til at finde vigtige erfaringer, som nye udviklingsprojekter kan bygge videre på.

Søgeord

Databasen er bygget op på søgeord, der beskriver formål, metode eller målgruppe. Ved hjælp af søgeordene kan man finde relevante projekter. Når vi får udvidet databasen med nye projekter, vil der derfor løbende blive tilføjet nye søgeord.

Samarbejder på tværs af folkeoplysningen

Når vi fordeler midler i DFS’ udviklingspuljer, prioriterer vi projekter, der udføres i samarbejde mellem vores medlemmer eller eksterne organisationer. Med denne platform for vidensdeling bliver det nemmere at finde oplagte samarbejds- og sparringspartnere på tværs af folkeoplysende organisationer i Danmark, både til nuværende eller fremtidige projekter.

Mere om erfaringssamlingen

Har du spørgsmål til projekterne i databasen, eller ønsker du at få kontaktoplysninger på projektlederen fra et interessant projekt, så kontakt Natacha Holst Hansen på DFS’ sekretariat på 3326 0378.