AFS Interkultur

AFS Interkultur er grundlagt i 1957 og er Danmarks ældste og største organisation for international udveksling. AFS Interkulturs skoleprogram er ment som en samlet (ud)dannelsesoplevelse. Ved at tilbringe et skoleår hos en værtsfamilie i et fremmed land, søger organisationen at bibringe deltager og alle, der kommer i berøring med deltageren, brugbare værktøjer, holdninger til og viden om de udfordringer der ligger i kulturmødet.

Læs mere om AFS Interkultur på www.afs.dk