Amatørernes Kunst og Kultur Samråd

Amatørernes Kunst og Kultur Samråd (AKKS) består af 10 landsdækkende organisationer, der på amatørniveau arbejder indenfor musik, sang, kor og dans. De 10 organisationer har alle som mål at fremme den aktive deltagelse i den udøvende kunst og er baseret på det frivillige engagement og foreningsformen. Tilsammen repræsenterer de mange tusinde aktive amatører, hvoraf halvdelen er børn og unge. Den primære hensigt med AKKS er at styrke samarbejdet mellem organisationerne, at udbrede og udvikle amatørkulturen og at være med til at skabe kulturpolitisk debat.

Læs mere om Amatørernes Kunst og Kultur Samråd på www.akks.dk