Danmarks Biblioteksforening

Danmarks Biblioteksforening er et forum for politikere og fagfolk, der interesserer sig for kultur, oplysning og biblioteker. Foreningens formål er at fremme dansk biblioteksvæsen og virke for samarbejde og udveksling af erfaringer og ideer inden for hele kulturområdet med relation til bibliotekerne, inklusive kultur- og oplysningsinstitutioner i videste forstand. Foreningen skal fremme formidlingen af information, viden og oplevelse gennem folkebibliotekerne ved at virke som talerør for folkebibliotekerne initiativtagende og udadvendt virksomhed internationalt bibliotekssamarbejde.

Læs mere om Danmarks Biblioteksforening på www.db.dk