Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig har til formål at drive biblioteksvirksomhed til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig i videst mulig overensstemmelse med bibliotekslovgivningen i Danmark, at formidle dansk og nordisk sprog og kultur samt at fremme kendskabet til Sydslesvigs særpræg.

Dansk Centralbibliotek har ligeledes til formål at drive en forskningsafdeling, som har til opgave: At fremme historisk og videnskabelig forskning og formidling, især vedrørende Slesvigs og den danske folkedel i Sydslesvigs historie i fortid og nutid.

Læs mere om Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig på www.dcbib.dk