Den Frie Lærerskole

Da Den frie Lærerskole blev oprettet i 1949, var det på initiativ af en række folk, som kom fra de frie skoler - dvs. efterskoler, friskoler og højskoler. Tanken var at opbygge en læreruddannelse, som specielt sigtede på lærerarbejdet inden for disse skoleformer. En lærer, der er uddannet fra Den frie Lærerskole, skal altså være god til både at undervise, til at deltage i beslutningsprocesserne på sin kommende skole og til at indgå i det liv, der er på skolen uden for undervisningen. Alle tre områder hører med til uddannelsen på Den frie Lærerskole og de studerendes kvalifikationer inden for alle tre uddannelsesområder bliver beskrevet og vurderet i det endelige afgangsbevis.

Læs mere om Den Frie Lærerskole på www.dfl-ollerup.dk