Komiteen for Sundhedsoplysning

Komiteen for Sundhedsoplysning er en sygdomsbekæmpende, almennyttig forening, der arbejder tværfagligt og samarbejder med mange organisationer og offentlige organer. Sundhedsoplysning er et bredt arbejdsfelt, der strækker sig fra rent lægelige problemer til de mange sider af samfundslivet, der har sammenhæng med sundhed og trivsel. Komiteens hovedaktivitet er udgivelse og distribution af sundhedsoplysende materialer. Men Komiteen arrangerer også møder og kurser, samt udpeger repræsentanter til offentlige råd som Forebyggelsesrådet (1984-90) og Forebyggelsespolitisk Råd (1990-1996).

Læs mere om Komiteen for Sundhedsoplysning på www.sundhedsoplysning.dk