Kulturelle Samråd i Danmark

Kulturelle Samråd i Danmark er en landsforening for de kulturelle samråd i kommunerne.

Landsforeningen varetager bl.a. følgende opgave

  • rådgive, informere og inspirere samråd
  • være bindeled mellem samrådene
  • bistå med oprettelse af nye samråd
  • arrangere kurser, seminarer, temamøder, årsmøder, konferencer o. lign.
  • være bindeled mellem samrådene og myndigheder
  • samarbejde med andre organisationer inden for kulturområdet, nationalt og internationalt

Landsforeningen støttes økonomisk af Kulturministeriet

Læs mere om Kulturelle Samråd i Danmark på www.kulturellesamraad.dk/