Levende Hav

Landsforeningen Levende Hav stiftedes i 1995 på baggrund af en del års oplysningsarbejde og aktivisme omkring fiskekutteren Anton. Folkene knyttet til  fiskefartøjet ville engagere befolkningen i land i havet. Foreningens formål er at sikre havets artsmangfoldighed og at fremme et økologisk fiskeri. Foreningen ejer i dag ovennævnte fartøj og det anvendes stadig i forbindelse med miljøundervisning til havs, udstillinger rundt om på havnene og i øvrigt til synliggørelse af problemer med havmiljøet og en naturskånsom udnyttelse af havets resurser såvel i danske farvande som internationalt. Foreningen har stor kompetence i praktisk fiskeri og er aktiv i dansk og international fiskerpolitik. Levende Hav har hele sin levetid været engageret i "fisker-til-fisker" projekter i den fattige del af verden.  

Læs mere om Levende Hav på www.levendehav.dk