Sydslesvigsk Oplysningsforbund

Foreningens formål er at drive oplysningsarbejde af kulturel og politisk art særligt blandt personer med tilknytning til den danske og den frisiske folkedel i Sydslesvig, at fremme demokratisk tankegang og at oplyse om almene samfundsforhold også set i internationale sammenhæng.

Foreningens aktiviteter sætter bl.a. fokus på oplysning om mindretallenes love (Den Tyske Grundlov, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Rammekonventionen for Beskyttelse af Nationale Mindretal, Slesvig-Holstens forfatning, Bonn-København-erkæringerne og Sprogpagten).

Sydslesvigsk Oplysningsforbund e.V.  (SOF) er en sammenslutning af aktuelt 11 danske og frisiske medlemsorganisationer:

 • Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V.
 • Dansk Kirke i Sydslesvig
 • Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.
 • Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig e.V.
 • Flensborg Avis AG
 • Foreningen Norden i Sydslesvig e.V.
 • Friisk Foriining e.V.
 • Historisk Samfund for Sønderjylland - Sydslesvig Amtskreds
 • Südschleswigscher Wählerverband (SSW)
 • Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V. (SdU)
 • Sydslesvigsk Forening e.V. (SSF)

SOF samarbejder med foreningerne med tilknytning til de politiske partier i Slesvig-Holsten (”parteinahe Stiftungen”) om demokratisk oplysningsarbejde i delstaten.

Læs mere om Sydslesvigsk Oplysningsforbund på oplysning.de