Bestyrelsen

Per Paludan Hansen, 
Valgperiode 2017-2019
Sekretariatsleder i LOF
pph@dfs.dk / pph@lof.dk


 

Vibeke Sonntag Larsen
Valgperiode 2017-2019
Sekretariatsleder i Kulturhusene i Danmark
vibeke@kulturhusene.dk

 John Meinert Jacobsen
Valgperiode: 2018-2020
Administrerende direktør i AOF-Danmark
john@aof.dk

 

 


 

Marlene Berth Nielsen
Valgperiode: 2017-2019
Souschef og udviklingskonsulent i oplysningsforbundet FORA
marlene@fora.dk 

Marlene
 

Randi Jensen
Valgperiode 2017-2019
Sekretariatsleder i Foreningen af Daghøjskoler
rj@daghojskoler.dk


 

Ole Buch Rahbek
Valgperiode 2018-2020
Souschef Folkehøjskoleforeningen
obr@ffd.dk

 

  

Ole 

Henrik Christensen, næstformand
Valgperiode 2018-2020
Sekretariatsleder i DOF
hc@danskoplysning.dk

 

 

 

Ejnar Bo Pedersen
Valgperiode 2018-2020
Sekretariatschef i Ungdomsskoleforeningen
ebp@ungdomsskoleforeningen.dk

 

Flemming Jørgensen
Valgperiode 2017-2019
Chefkonsulent i Coop
flemming.joergensen@coop.dk

Joachim Juel Vædele
Valgperiode 2018-2020 
Sekretariatsleder i Grundtvigsk Forum
jv@vartov.dk  

Joachim

 

Bestyrelsen er DFS' øverste myndighed mellem de årlige repræsentantskabsmøder.

Bestyrelsen består af ti medlemmer, der vælges af og blandt de delegerede fra medlemsorganisationerne.

Valgperioden er to år, og alle valg har virkning fra repræsentantskabsmødet. I lige år vælges fem bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges formand samt fire bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand.

DFS linkBestyrelsens forretningsorden

DFS linkBestyrelsens intranet