Repræsentationer nationalt

Bibeskæftigelsesnævnet

Flemming Jørgensen, Foreningssekretariatet, Coop

Suppleant: Marianne Svane, SFOF

Beskikkelsesperiode: 1.februar 2018- 31.januar 2024

Danmarks Evalueringsinstitut, (EVA) repræsentantskabet

Otto Juhl Nielsen, FOF

Udpeget: 1.januar 2018 - 31.december 2020

Den danske UNESCO Nationalkommission

Trine Bendix Knudsen, DFS

Beskikkelsesperiode: 1.maj 2016 - 1.maj 2020

Den uafhængige Politiklagemyndighed

Ejnar Bo Pedersen, Ungdomsskoleforeningen

Suppleant: Lars Bangert Struwe, Atlantsammenslutningen

Beskikkelsesperiode: 1. juli 2019 - 30. juni 2023

Dommerudnævnelsesrådet

Knud-Erik Therkelsen, Grænseforeningen

Suppleant: Bjarne Lundager, Efterskoleforeningen

Beskikkelsesperiode: 1. marts 2019 - 28. februar 2023

Kulturstyrelsens Fagligt Rådgivende Udvalg for Folkebiblioteker og Pædagogiske Servicecentre RUF

Helle H. Bjerregård, DFS

Suppleant: Stine Hohwü-Christensen, DFS

Beskikkelsesperiode: 1.januar 2018 - 31. december 2021

Pressenævnet

Marlene Borst Hansen, Fora

Stedfortræder: Otto Juhl Nielsen, Folkeligt Oplysnings Forbund

John Meinert Jacobsen, AOF-Danmark

Stedfortræder: Michael Voss, DFS

Beskikkelsesperiode: 1. januar 2016 - 31. december 2019

Repræsentantskabet i Fonden Teknologirådet

Vibeke Sonntag Larsen, Kulturhusene i Danmark

Udpeget: 1. januar 2019 

Rådet for Menneskerettigheder

Per Paludan Hansen, LOF

Udpeget: Marts 2017 - Marts 2021

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet)

John Meinert Jacobsen, AOF-Danmark

Valgt: 1. juni 2019 - 31. maj 2023

Samarbejdsudvalget mellem oplysningsforbundene, DUF, Idrætten, KL, Folkeoplysningsudvalgene og DFS

Trine Bendix Knudsen, Dansk Folkeoplysnings Samråd

Udpeget: 1.november 2010

Undervisningsministeriets EU-Specialudvalg

Trine Bendix Knudsen, Dansk Folkeoplysnings Samråd

Udpeget: 1. maj 2015

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Referencegruppe for voksenuddannelse og folkeoplysning (herunder EPALE)

Per Paludan Hansen, Liberalt Oplysnings Forbund

Udpeget: 2015

Bestyrelsen for Idan/Vifo

Trine Bendix Knudsen, Dansk Folkeoplysnings Samråd

Beskikkelsesperiode: 1. januar 2019 - 31. december 2022