AOF - Danmark

AOF er arbejderbevægelsens organisation for folkeoplysning og voksenuddannelse. Afdelinger, daghøjskoler og sprogcentre over hele landet tilrettelægger kurser, foredrag og kulturel virksomhed i samarbejde med AOF's faglige og politiske grundorganisationer og andre lokale samarbejdspartnere.

Læs mere om AOF - Danmark på www.aof-danmark.dk