Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet i Danmark blev etableret i 1898 med det formål gennem folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater.
Folkeuniversitetet er i dag en landsdækkende folkeoplysningsvirksomhed med en regional struktur, bestående af 4 afdelinger i universitetsbyerne København, Århus, Odense og Aalborg.
Derudover findes godt 100 folkeuniversitetskomitéer, der arbejder med virksomheden uden for universitetsbyerne.
Komitéerne administreres fra 4 regionssekretariater samt en afdeling for de komitéer, der ikke er tilknyttet regionerne.

Læs mere om Folkeuniversitetet på www.folkeuniversitetet.dk