Mellemfolkeligt Samvirke

Mellemfolkeligt Samvirke er en medlemsorganisation, der kombinerer bistand, udveksling og oplysning med både politisk lobbyisme og aktivt græsrodsarbejde.
MS forsøger at påvirke lovgivning og offentlig opinion i retning af ideer om en mere fredelig, solidarisk og bæredygtig verden.
Organisationen udfører lobby- og informationsarbejde såvel lokalt som nationalt og internationalt og inddrager på alle tre niveauer de mennesker, der bliver påvirket af arbejdet - hvadenten det drejer sig om samarbejdspartnere i u-landene eller indvandrere i Danmark.

Læs mere om Mellemfolkeligt Samvirke på www.ms.dk