Produktionsskoleforeningen

Produktionsskoleforeningen (PSF) er en landsdækkende organisation for Danmarks ca. 100 produktionsskoler.
PSF's formål er at styrke og udvikle produktionsskoleformen som en landsomfattende lokal skoleform.
PSF yder konsulentbistand til produktionsskolerne, arrangerer kurser og efteruddannelse for bestyrelsesmedlemmer, forstandere og medarbejdere, iværksætter pædagogiske udviklings- og forskningsprojekter, informerer eksterne samarbejdspartnere om produktionsskolernes virke, står for den generelle information over for skolerne og repræsenterer skoleformen i forhold til ministerier, diverse udvalg, styrelser m.v.

Læs mere om Produktionsskoleforeningen på www.psf.nu