Tænketanken DEA

DEA er en politisk uafhængig tænketank. Vi er en non-profit organisation, som er uafhængig af ideologiske hensyn, men hviler på en værdiantagelse om, at viden er afgørende for at skabe innovation, produktivitet og en konkurrencedygtig økonomi.

DEA er stiftet og delvis finansieret af foreningen FUHU, der siden slutningen af 1800-tallet har haft fokus på at skabe gode rammevilkår på uddannelsesområdet.

DEA har desuden en støt voksende partnerkreds bestående af uddannelsesinstitutioner, virksomheder, fagforeninger og organisationer, som har meldt sig ind i DEA for at være med til at påvirke samfundsdebatten. Se en oversigt over DEAs partnere her.

 

Læs mere om Tænketanken DEA på www.dea.nu