Repræsentantskabet

-

Den øverste myndighed i Dansk Folkeoplysnings Samråd er repræsentantskabet, som træder sammen hvert år i april.

Medlemsorganisationerne har 1, 2 eller 3 stemmer hver - alt efter størrelse (se i øvrigt vedtægterne).

 

Næste repræsentantskabsmøde er den 25. april 2019

Mødet afholdes kl. 9.15-14.30 hos BINGS Konferencecenter, Vesterbrogade 149, Kbh. V.

DFS linkProgram
DFS linkDagsorden
DFS linkÅrsberetning 2018
DFS linkÅrsregnskab 2018
DFS linkNotat fra kritiske revisorer
DFS linkBudget 2019
DFS linkForslag til kontingent 2020
DFS linkOptagelse af nye medlemmer
DFS linkKandidatliste til bestyrelsesvalget