Repræsentantskabet

-

Den øverste myndighed i Dansk Folkeoplysnings Samråd er repræsentantskabet, som træder sammen hvert år i april.

Medlemsorganisationerne har 1, 2 eller 3 stemmer hver - alt efter størrelse (se i øvrigt vedtægterne).

 

Repræsentantskabsmøde 19.april 2018

Repræsentantskabsmødet afholdes kl. 9.30-16.00 hos BINGS Konferencecenter, Vesterbrogade 149, Kbh. V.

DFS linkProgram

DFS linkDagsorden

DFS linkÅrsberetning 2017

DFS linkÅrsregnskab 2017

DFS linkNotat fra kritiske revisorer

DFS linkBudget for 2018

DFS linkForslag til kontingent 2019

DFS linkForslag til ændring af kontingentkategori

DFS linkBestyrelseskandidater

DFS linkReferat