Repræsentantskabsmøde den 23. april 2009

Repræsentantskabsmødet afholdes kl. 10-15 i FUHU Konferencecenter, Fiolstræde 44, 1171 København K.

Se bilag til mødet:

Rød pilDagsorden

Rød pilFormandens mundtlige beretning

Rød pilÅrsberetning 2008

Rød pilRapport fra kritisk revisor

Rød pilNøgletal

Rød pilNoter til regnskabet

Rød pilBudget 2009

Rød pilFastsættelse af kontingent

Rød pilOptagelse af nye medlemmer

Rød pilReferat fra mødet

Årsrapport/Regnskab for 2008 kan rekvireres ved henvendelse til DFSs sekretariat.