Repræsentantskabsmøde 5.april 2013

Repræsentantskabsmødet afholdtes kl. 9.30-15.30 i Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K.

Se bilag til mødet:

DFS linkInvitation

DFS linkProgram og dagsorden

DFS linkÅrsberetning 2012

DFS linkRapport fra kritisk revisor

DFS linkBudget 2013

DFS linkFastsættelse af kontingent for 2014

DFS linkOptagelse af Ungdomsskoleforeningen som medlem

DFS linkKandidatliste formand og bestyrelse

DFS linkReferat 

 

Sangøvelse 160

Marianne -0504

Deltagere 160