Celia Skaarup (barselsorlov)

Udviklingskonsulent

Telefon: 33 26 03 72

E-mail: csk@dfs.dk

Mine primære opgaver hos DFS er analyse og dokumentation af folkeoplysningsområdet samt de mange underområder, der ligger sig i forlængelse af DFS' projekter. Herudover varetager jeg diverse andre sekretariatsmæssige opgaver og er tovholder i DFS' dokumentationsnetværk.
Jeg blev tilknyttet DFS’ sekretariat i oktober 2012 – først som studentermedhjælper, og siden som udviklingskonsulent.

Jeg er uddannet sociolog fra Københavns Universitet, hvor jeg blev færdig i 2015 med specialisering i kvantitative metoder samt læring og politisk agens i et sociologisk perspektiv. Jeg har i løbet af min studietid bl.a. haft studenterarbejde hos Daghøjskoleforeningen, SFI og Center for Rusmiddelforskning, hvor jeg har arbejdet med både kvantitative og kvalitative tilgange i diverse undersøgelser.
Jeg er opvokset på Hornsherred og bor nu på Nørrebro.