Helle H. Bjerregård

Chefkonsulent

Telefon: 33 26 03 71

E-mail: hhb@dfs.dk

Jeg har ansvar for udvikling af DFS’ medlemsservice.

Under medlemsservice hører bl.a. de interne puljer, som DFS’ medlemmer kan søge, vores udbud af faglige netværk, møder og konferencer, tværgående indsatsområder som medlemsorganisationerne er involverede i, rådgivningsydelser, markedsføring af medlemstilbud m.m. Konkret er jeg projektleder på den tværgående indsats om Sundhed & Trivsel, og herudover har jeg medansvar for administrationen af de eksterne puljer fra Folketinget, som DFS administrerer, herunder Grundlovspuljen, Reformationsjubilæet og markeringen af salget af Dansk-Vestindien.

Min ansættelse i folkeoplysningens tjeneste startede i 1999 som projektmedarbejder på det fælles oplysningsforbundsinitiativ ”Aftenskolernes uge”, siden har min folkeoplysende karrierevej bugtet sig gennem bl.a. et job som kursussekretær på en aftenskole, foreningsudvikling i FDB (nu Coop amba), og siden september 2010 har jeg været ansat hos DFS.

Personligt har jeg en bred erfaring med foreningsarbejde fra ungdomspolitisk arbejde og bestyrelsesposter i bl.a. aftenskole, andelsboligforening og daginstitution.

Jeg er uddannet cand.pæd. i generel pædagogik fra DPU i 2004, med speciale i folkeoplysning, demokrati og medborgerskab.