Michael Voss

Michael Voss

chefkonsulent (politik og kommunikation)

Telefon: 33 26 03 74

Mobil: 28 18 29 32

E-mail: mv@dfs.dk

Jeg har ansvaret for DFS’ arbejde med interessevaretagelse. Det dækker over et bredt spekter af opgaver med det formål at fremme folkeoplysningens værdier og skaffe de folkeoplysende skoler og foreninger bedre arbejdsbetingelser: fra udvikling af konkrete forslag, kontakt med politikere og embedsmænd til koordinering med andre aktører, der har overlappende interesser.

Derudover arbejder jeg med den eksterne og den interne kommunikation i DFS. Det er min opgave at udvikle og vedligeholde DFS' hjemmeside og elektroniske nyhedsbrev, men også at tage hånd om kommunikations-aspektet af DFS' forskellige indsatser.

Jeg er kontaktperson for FoKo - et netværk af informationsfolk fra de folkeoplysende organisationer.

Jeg begyndte i DFS den 1. november 2005. Her kom jeg fra en stilling som journalist på Notat, og inden da havde jeg arbejdet i 11 år som informations- og pressemedarbejder for Enhedslistens folketingsgruppe.