Nicola Petersen

Studentermedhjælper

Telefon: 33 26 03 78

E-mail: nep@dfs.dk

Jeg startede som studentermedhjælper i DFS i slutningen af august 2017. Min hovedarbejdsopgave er at bistå i arbejdet med interessevaretagelse i bred forstand. Derudover indsamler jeg også dokumentation i form af kvantitative og kvalitative data til brug for forskellige projekter.

Jeg læser en kandidat i Sociologi på Københavns Universitet, hvor jeg forventer at specialisere mig inden for viden, organisation og politik.