Brobygning

30. juni 2017


De folkeoplysende skoler tilbyder forberedende forløb, der hjælper unge videre til de formelle uddannelser. Det kalder vi brobygning.

Folkeoplysende skoleformer med forberedende forløb

- Daghøjskoler
- Efterskoler
- Frie fagskoler
- Højskoler
- Oplysningsforbund
- Produktionsskoler
- Ungdomsskoler

Læs mere om folkeoplysningens brobygning

Vi giver ikke op!
De folkeoplysende skoler har altid baseret sig på frivillighed og på at tilpasse læringen til den enkeltes egne interesser. Derfor giver vi ikke op over for de unge, selv om måske selv har gjort det. Vi bygger bro til de formelle uddannelser.

Mange unge og voksne ser kravet om livslang læring og uddannelse som en trussel. De har brug for at finde og anvende deres egen lyst til at lære. De har brug for tilbud, som tager udgangspunkt i den enkeltes:
• Kompetencer
• kvaliteter
• følelser

Reform af de forberedende tilbud
I øjeblikket behandler Folketinget et lovforslag om en reform af de forberedende tilbud, herunder indførelsen af en Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Læs artikler om forberedelserne, debatten og forhandlingerne

Folkeoplysningens pædagogiske kvaliteter
Når den er bedst, hjælper folkeoplysningen deltagerne til at bryde fastlåste mønstre og barrierer for at uddanne sig. Det er konklusionen på forskningsanalysen ”Mønsterbrydende Læringsrum”

Brobygningsudvalget
DFS' brobygningsudvalg samler de relevante medlemsorganisationer på området