Hvad er folkeoplysningens brobygning?

30. juni 2017


Efter folkeskolen synes mange unge, at der er en uoverstigelig kløft over til ungdomsuddannelserne på den anden side. Er der først gået nogle år, er kløften ofte blevet større. Den bro, mange af de unge mangler, kan de folkeoplysende skoler hjælpe dem med at bygge.

De folkeoplysende skoler er:

- Daghøjskoler
- Efterskoler
- Frie fagskoler
- Højskoler
- Oplysningsforbund
- Produktionsskoler
- Ungdomsskoler

Denne graf illustrerer folkeoplysende veje til uddannelsessystemet som en hierarkisk trappe
Se grafen i større format

Denne graf illustrerer elevernes typiske aldersgruppering. i de folkeoplysende veje til ungdomsuddannelse.
Se grafen i større format.

Folkeoplysningens indsats over for de uddannelsessvage unge

I denne rapport fra 2010 beskrives de folkeoplysende skoleformers metoder i arbejdet med forberedende tilbud for unge.
Rapporten er udarbejdet af: AOF-Danmark, Daghøjskoleforeningen, Efterskoleforeningen, Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler (i dag: Frie Fagskoler), Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Produktionsskoleforeningen, Ungdomsskolerne Udviklingscenter (i dag: Ungdomsskoleforeningen) og - Dansk Folkeoplysnings Samråd.