Demokrati og aktive medborgerskab

28. juni 2017

I folkeoplysningens skoler og foreninger udveksler borgere holdninger, viden og kunnen eller inviterer dygtige personer til at inspirere, debattere og undervise.

I folkeoplysningen mødes borgere på tværs af skel, f.eks. sociale, aldersmæssige eller etniske. Alle møder frem med en bagage af erfaring, der kan bruges.

Folkeoplysningen er bygget op omkring forenings-Danmarks traditioner for demokratiske beslutninger og fælles handlinger.

Demokrati og aktivt medborgerskab er to af de centrale værdier bag folkeoplysningen.

Samfundsengagement vokser ud af folkeoplysningen

To tredjedele af medlemmer og frivillige i de folkeoplysende foreninger har fået større viden om samfundet og er blevet mere engagerede i samfundsforhold. Hos oplysningsforbundene gælder det hver femte deltager.

Det fremgår af en undersøgelse af folkeoplysningens demokratiske værdi, udarbejdet af Syddansk Universitet. 

DFS linkLæs mere

Europæiske erfaringer: Inklusion – Myndiggørelse – Mangfoldighed