Demokrati og foreningsliv

3. maj 2018

I folkeoplysningens skoler og foreninger udveksler borgere holdninger, viden og kunnen eller inviterer dygtige personer til at inspirere, debattere og undervise.

Folkeoplysningen er bygget op omkring forenings-Danmarks traditioner for demokratiske beslutninger og fælles handlinger.

Demokrati og aktivt medborgerskab er to af de centrale værdier bag folkeoplysningen.

Demokratiske værdier er helt grundlæggende for folkeoplysningen: ytringsfrihed, åndsfrihed, forsamlingsfrihed, ligeværd, aktivt medborgerskab, medbestemmelse og demokratisk dannelse. Vi trækker på ideer af N.F.S. Grundtvig og Hal Koch. Det handler om den demokratiske samtale, om stærke, selvstændige og myndige borger og det aktive, levede demokratiske hverdagsliv.(DFS’ strategi 2017-2019)
Læs hele strategien

"Det primære formål med foreningslivet og det frivillige Danmark er at skabe værdifællesskaber, ikke at løse velfærdsopgaver. Foreningslivet har en nytteværdi i sig selv, og ikke i hvad der kan måles og evalueres som umiddelbare resultater af en given indsats." (DFS om frivillighed 2013)
Læs DFS' holdning til frivillighed

Samfundsengagement vokser ud af folkeoplysningen

To tredjedele af medlemmer og frivillige i de folkeoplysende foreninger har fået større viden om samfundet og er blevet mere engagerede i samfundsforhold. Hos oplysningsforbundene gælder det hver femte deltager.
Det fremgår af en undersøgelse af folkeoplysningens demokratiske værdi, udarbejdet af Syddansk Universitet.

Læs mere