Dokumentation

Økonomi og konkurrence

Rød pil(NY UDGAVE) Aftenskolernes økonomiske situation - maj 2017
Rapporten behandler blandt disse temaer:
- Udvikling i den kommunal støtte gennem 10 år
- Forskelle i kommunal støtte
 - Aftenskoler i udkants-Danmark

DFS linkLeverandør og myndighed på samme tid
- notat om driftsoverenskomster for Forberedende Voksen Undervisning og Ordblindeundervisning

 

Demokrati og sammenhængskraft

DFS linkSamfundsengagement vokser ud af folkeoplysningen
To tredjedele af medlemmer og frivillige i de folkeoplysende foreninger har fået større viden om samfundet og er blevet mere engagerede i samfundsforhold. Det fremgår af en undersøgelse af folkeoplysningens demokratiske værdi, udarbejdet af Syddansk Universitet. 

DFS linkHar folkeoplysningen et støvet image?
Det store flertal af borgerne kender folkeoplysningen, og kun få finder den ”gammeldags”. Folkeoplysning er demokrati, aktivt medborgerskab og samfundsdebat.

DFS linkAftenskolerne skaber demokratisk livsform
- gennem inkluderende, rummelig og anerkendende undervisning. Rapporten "Demokrati og medborgerskab i aftenskolen".

 

Motivation og kompetencer

DFS linkDaghøjskoler slår psykiatrien
En undersøgelse tyder på, at daghøjskoler er bedre end det traditionelle behandlingssystem.

DFS linkEfterskoler motiverer til uddannelse
70 procent af de elever, der har gået i 10. klasse på en efterskole, har fået mere lyst til at lære nye ting.

DFS linkDe virksomme stoffer i folkeoplysningen
Rapport og publikation om folkeoplysningens evne til at hjælpe kortuddannede med at genfinde motivationen for uddannelse. 

DFS linkHøjskoler får frafaldne tilbage i uddannelse
Mange unge falder fra erhvervsuddannelserne. En lille del af dem tager på højskole, og det øger chancen betydeligt for, at de kommer tilbage i uddannelse.  

Rød pilMønsterbrydende læringsrum
 Folkeoplysningen hjælper deltagere til at bryde fastlåste mønstre og barrierer for at uddanne sig.

Rød pilFå får anerkendt deres realkompetencer
Anerkendelse af realkompetencer er lavt prioriteret i mange uddannelsesinstitutioner.

Rød pilLyst til at lære mere
Deltagerne i daghøjskoler, aftenskoler, folkeuniversitet og højskoler får lyst til mere uddannelse efter et kursus.

Rød pilHenter vigtige kompetencer i folkeoplysningen
Deltagerne opnår i de folkeoplysende skoler opnår en stribe vigtige kompetencer.

Rød pilEfterskolerne knækker negativ social arv
Efterskolernes 10. klasse bidrager til, at flere unge får en ungdomsuddannelse.

 

Internationalt

DFS linkSådan skaber vi opmærksomhed om folkeoplysningen
Resultaterne af et europæisk projekt, Awarenes Raising in Adult Learning, som DFS deltog i.

Rød pilForskelle på folkeoplysning i de nordiske lande
En rapport om ligheder og forskelle skal inspirere arbejdet i det nationale folkeoplysningsudvalg.


Andet

DFS linkAftenskolernes position er truet
En ny undersøgelse viser en faretruende udviklingstendens for aftenskoleområdet. ”Det bør være et wake up call,” siger sekretariatsleder i Fritid & Samfund Steffen Hartje, der har stået for undersøgelsen.
DFS linkReplik til "Aftenskolernes position er truet": Tvivl om temperaturen på den brændende platform

DFS linkBehov for kritisk selvransagelse
Folkeuniversitetet skal modernisere sin organisation og trimme sine strukturer – inden andre gør det for dem. Sådan lyder budskabet fra direktøren i Videncenter for Folkeoplysning på baggrund af en rapport fra centeret.

DFS linkDer samarbejdes på tværs i folkeoplysningen
Foreningerne samarbejder med hinanden, med det offentlige og det private. Men mulighederne er slet ikke udtømte. Det er hovedkonklusionen i en ny undersøgelse.

DFS linkEr aftenskolerne fleksible nok?
Kun få aftenskoler bruger muligheden for at skabe nye kursusformer. 

DFS linkUddannelse og læring i det frivillige arbejde
De frivillige gider ikke tage på kurser. Det konkluderer den nye befolkningsundersøgelse af danskernes frivillige indsats. 

DFS linkUndersøgelse af de kommunale folkeoplysningspolitikker
Den folkeoplysende voksenundervisning fylder mere i de nye kommunale folkeoplysningspolitikker end i de gamle fritidspolitikker. Til gengæld er det ikke nemt for aktørerne og borgerne at finde de nye politikker.

DFS linkForskning i folkeoplysning 2012 

Dokumentation om folkeoplysning

Her på siderne kan du finde links til rapporter og undersøgelser, som dokumenterer folkeoplysningens aktiviteter, resultater og arbejdsbetingelser.

Henvisningerne er opdelt i følgende temaer:

• Økonomi og konkurrence

• Motivation og kompetencer

• Demokrati og sammenhængskraft

• Internationalt

• Andet

 

Vifo 220

DFS linkVidencenter for folkeoplysning (Vifo)