Folkeoplysningens Telt 2013

Folkeoplysningens Telt

Paneldebatter, burlesque-show, koncert, husflid og præsentation af elektroniske bøger og portaler - det var nogle af tilbuddene i Folkeoplysningens Telt ved Folkemøde 2013

16 forskellige folkeoplysende arrangementer i løbet af fire dage viste hvad folkeoplysningen kan og gør til dagligt - og hvor forskellig den er.

Det samlede program følger under billederne. Pilene angiver, at der er link til mere detaljerede annonceringstekster.

FT publikum 440
Publikum gør klar til at diskutere danske værdier, pligt, frivillighed og medborgerskab ved Folk & Sikkerheds arrangement.

 

FT burlesque 160   Mr. Fish præsenterede burlesque-show ved Dansk Kvindesamfunds arrangement, som med både ord og krop italesatte køn, identitet og normer. 
Med en koncert satte Mellemfolkeligt Samvirke biobrændsel, der kunne bruges som føde, til debat.    FT MS 300

FT daghøjskolerne 440
Et panel satte socialøkonomiske virksomheder som en del af et rummeligere uddannelsessystem til diskussion på Daghøjskoleforeningens arrangement.

 

Det samlede program for Folkeoplysningens Telt

 

Torsdag den 13. juni

16.10-17. 10
Ingen uden alle - inklusion og deltagelse

(Tale på Speakers’ Corner varmer op til arrangementet)
Emne: Ungeinvolvering, deltagelse og engagement
Form: Paneldebat med publikum
Deltagere: ?
Arrangør: Ungdomsskoleforeningen

17.40-18.40
Tag dig sammen! Lær hvordan
Emne: Udfyld en handleplan – det fylder kun et postkort. Introduktion til redskaber i kurser for mennesker med langvarig lidelse
Form: Workshop
Deltagere: Medarbejdere fra Komiteen for Sundhedsoplysning
Arrangør: Komiteen for Sundhedsoplysning
DFS linkMere om arrangementet

20.10-21.10
Kan klimadebatten genoplives?
Emne: Hvordan kan vi skabe en folkelig bevægelse for de nødvendige løsninger af klimakrisen?
Form: Samtale mellem indledere og publikum
Deltagere: Connie Hedegaared, EU-kommissær + Steen Møller, Friland
Arrangør: Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)
DFS linkMere om arrangementet
MØDET KAN FØLGES LIVE PÅ www.folkeoplysning.tv

Fredag den 14. juni

10.00-11.00
Grøn omstilling – Det sker jo lige her!
Emne: Under betegnelsen ECOgrid er Bornholm forsøgssted for fremtidens energidistribution. Projektet præsenteres i øjenhøjde og de politiske perspektiver i det diskuteres.
Form: Paneldebat med publikum
Deltagere: Sagkyndig ?, lokalpolitiker ?, landspolitiker ?
Arrangør: SFOF – Socialistisk Folkeoplysningsforbund
DFS linkMere om arrangementet

12.10-13.10
Danske værdier, pligt, frivillighed og medborgerskab
(Tale på Speakers’ Corner varmer op til arrangementet)
Emne: Hvad betyder danske værdier for det robuste samfund. Hvorledes kan vore ungdomsårgange gennem aftjening/deltagelse i forsvar, politi, beredskab eller sundhedsområdet bidrage til styrkelse af et robust samfund ved at påtage sig denne samfundsopgave/pligt.
Form: Dialogmøde
Deltagere: Sognepræst,blogger Kathrine Lilleør, Den Kommitterede for Hjemmeværnet, Jens Hald, Folk&Sikkerheds landsformand, direktør Frank E. Andersen samt en ung fra Campus Bornholm
Arrangør: Folk og Sikkerhed
DFS linkMere om arrangementet

13.40-14.40
Menneskerettigheder i Europa under pres – Romaerne
Emne: Romaerne, hvor kommer de fra og hvad er deres rettigheder?  Hvad kan vi gøre i DK? Hvad kan EU gøre?
Form: Oplæg fra Amnesty International og paneldebat med politikere og publikum
Deltagere: Helle Jacobsen, Amnesty International, Morten Messerschmidt, MEP (DF) Jens Rohde, MEP, (V)
Arrangør: LOF

16.10-17.10
Urban Picnic
Emne: Kom til Urban Picnic i Folkeoplysningens telt. Tour de Future byder på et eftermiddagsarrangement i bedste skovtursstil. Vi sætter fokus på at mad skal i maver, og ikke i benzintanke, og du er inviteret med!
Form: Et miks af taler og musikunderholdning
Deltagere: Evt. Trine Pertou Mach
Arrangør: Mellemfolkeligt Samvirke
DFS linkMere om arrangementet

17.40-18.40
Socialøkonomiske læringsvirksomheder - en del af et rummeligere uddannelsessystem
(Tale på Speakers’ Corner varmer op til arrangementet)
Emne: Socialøkonomiske virksomheder fortjener øget opmærksomhed – som en del af et rummeligere uddannelsessystem, der giver flere mulighed for at udvikle deres potentiale bedst muligt.
Form: Panel
Deltagere: Hans Halvorsen, beskæftigelsesrådmand i Aarhus, Susanne Westhausen, direktør i Kooperationen og medlem af Udvalget for Socialøkonomiske Virksomheder, Charlotte Kragh og Bjørn Salling, Kaffé Fair i Aalborg, m.fl.
Arrangør: Daghøjskoleforeningen
DFS linkMere om arrangementet
MØDET KAN FØLGES LIVE PÅ www.folkeoplysning.tv

20.10-21.10
Debat og burlesque
(Tale på Speakers’ Corner varmer op til arrangementet)
Emne: Køn, LGBT, køns stereotyper, ligestilling, mangfoldighed, diskrimination, feminisme
Form: Burlesque performance show ved Miss Fish og efterfølgende salon-debat med Dansk Kvindesamfund m.fl.
Deltagere: Ulla Tornemand Larsen, Helena G. Hansen (Miss Fish (?))
Arrangør: Dansk Kvindesamfund
DFS linkMere om arrangementet

Lørdag den 15. juni

10.00-11.00
Kulturmosaik – en visuel rejse om dansk kultur
Emne: Folkevirke har gennem de seneste måneder uddelt 18 engangskameraer til fotografer, der er valgt på tværs af køn, alder, religion og etnicitet. De har derefter givet kameraet/stafetten videre til en ven, kollega, familiemedlem eller forbipasserende, der har gentaget processen
Form: Oplæg med debat, ligesom der vises en udpluk af billederne.
Deltagere: ?
Arrangør: Folkevirke
DFS linkMere om arrangementet

12.10-13.10
Hænder og hoved på arbejde
Emne: Værdien af at arbejde med de kreative og håndværksmæssige emner.
Form: Samtidig med arbejdet med hænderne vil vi have en uformel debat – i lighed med den, der normalt er i en aftenskole. Med kaffe og hjemmebag osv. Men dog med det twist, at vi vil invitere relevante politikere til at deltage.
Deltagere: husflidsfolk og politikere
Arrangør: NETOP 
DFS linkMere om arrangementet
MØDET KAN FØLGES LIVE PÅ www.folkeoplysning.tv

13.40-14.40
Folkeoplysning – kultur, kitch eller B-film?
Emne: Fællesskab, oplysning, dannelse, livslang læring og public service til folket! Kært barn har mange navne, og vi er også mange om at levere varen. Hvad er det for et behov, alle vi folkeoplysere ser? Og har vi overhovedet en fælles agenda i forhold til, hvad folkeoplysning er, og hvor vi skal hen?
Form: Debat
Deltagere: Morten Hesseldahl, Kulturdirektør, DR. Michel Steen-Hansen, Direktør, Danmarks Biblioteksforening. Inge Lise Pedersen, Formand, Landsforeningen af Menighedsråd.
Arrangør: DOF
DFS linkMere om arrangementet

16.10-17.10
Hvad er amatørkulturens rolle?
Emne: Her vil politikere debattere amatørkulturens betydning og værdier anno 2013 og komme med bud på hvad de vil gøre for at sikre rammerne for den folkelige kulturdeltagelse.
Form: Debat krydret med vin, optog og sang
Deltagere: Kulturpolitiske ordførere Mogens Jensen (S) og Marlene Borst Hansen (RV). Bornholmsk Amatørscene og Nylarskoret
Arrangør: DATS og AKKS 
DFS linkMere om arrangementet

17.40-18.40
Den sande historie om Højskolens betydning
(Tale på Speakers’ Corner varmer op til arrangementet)
Emne: Kærlighed, sammenhængskraft, livsglæde, demokrati, sex, læring, ansvar og samvær. Gør højskolerne en forskel i samfundet eller for individet?
Form: Korte indlæg om højskolens betydning. Publikums højskole-oplevelser eller fordomme om højskolerne. Historier og myter. Kåring af aftenens bedste fortælling og fortæller.
Deltagere: Gravers Graversen, fortæller; Jørgen Carlsen (Forstander, Testrup Højskole); Uffe Strandby (Forstander,  Gymnastikhøjskolen i Ollerup); Else Matthiasen (Forstander, Vestjyllands Højskole); Jonas Møller (Lærer, Silkeborg Højskole), Højskoleelev; Politiker
Arrangør: Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark
DFS linkMere om arrangementet
MØDET KAN FØLGES LIVE PÅ www.folkeoplysning.tv


Søndag den 16. juni

10.00-11.00
Grønt Overblik - en ny indsats for et bæredygtigt Danmark
Emne: Sådan sikrer vi at bæredygtighed når ud til hele Danmark. På GrøntOverblik.dk finder du oplysninger om alt hvad der rører sig af bæredygtige initiativer i Danmark. Et netværkstilbud til alle, der arbejder for at gøre Danmark grønnere.
Form: Præsentation af Grønt Overblik kampagnen og dialog med de fremmødte.
Deltagere: Daglig leder Lars Myrthu-Nielsen og kommunikationsmedarbejder Katrine Vestermark Køber fra Øko-net.
Arrangør: ØkoNet
DFS linkMere om arrangementet

12.10-13.10
Den finansielle krise i Europa sætter ytringsfriheden under pres
Emne: ytringsfrihed i Europa bl.a. med udgangspunkt i den økonomiske krise og hvad den betyder for den demokratiske udvikling og debat i de berørte lande og EU.
Form: Paneldebat med publikum
Deltagere: Michael Ehrenreich, tidl. medredaktør på Kristeligt Dagblad, og tidl. DR-korrespondent Mette Fugl (ikke bekræftet)
Arrangør:  LOF

 

 

DFS FM2010 logo 160

 

Dansk Folkeoplysnings Samråd var vært for Folkeoplysningens Telt.
Her arrangerer 14 medlems- og partnerorganisationer plus DFS selv hvert deres arrangement.

 

DFS linkFolkeoplysningens Telt var placeret på Cirkuspladsen lige bag ved Speakers' Corner.