Speakers' Corner 2012

Speakers' Corner - invaderet af talere

Speakers' Corner var Folkemødets åbne talerstol. Og deltagerne benyttede sig af muligheden. 88 mennesker besteg talerstolen for at tale deres sag. Endnu flere kommenterede fra tilskuere-pladserne

 SC MVU publikummer
Talerstolsvært Mette Vibe Utzon får et spørgsmål fra publikum til taleren.

Folkeoplysningens talere

Ti talere fra folkeoplysningen havde på forhånd booket sig ind på talerstolen. Flere af dem inviterede bagefter til videre debat i Folkeoplysningens Telt.

Torsdag den 14. juni, kl. 16.00:
Taler: Søren Myrup Pedersen, leder af Holbæk Ungdomscenter og ildsjæl bag initiativet Selvtillidsloven
Overskrift: Ungdommens Polyfoni - Hvad med orkestreringen?
DFS linkSøren Myrup Pedersen inviterer sammen med Ungdomsskoleforeningen til fortsat debat i Folkeoplysningens Telt umiddelbart efter talen.

Fredag den 15. juni, kl. 10.20
Taler: Flemming Meyer, landsformand for Sydslesvigsk Vælgerforening og medlem af den Slesvig-Holstenske Landdag.
Titel: Det danske mindretals politiske og kulturelle udfordringer
Uddybning: Flemming Meyer vil på baggrund af resultatet af landdagsvalget den 6. maj
2012 i Slesvig-Holsten fortælle om det danske mindretals politiske og kulturelle udfordringer.
Flemming Meyer er siden 2005 landsformand for Sydslesvigsk Vælgerforening og fra 2009 medlem af den Slesvig-Holstenske Landdag som repræsentant for det danske mindretal i Sydslesvig.
Flemming Meyer har, før han blev politiker, arbejdet som lærer i Sydslesvig.
Flemming Meyer er foreslået som taler af Grænseforeningen.

Fredag den 15. juni, kl. 13.20
Taler: Kong Valdemar Sejr
Titel: Dannebrog som symbol på fællesskabet - hvilket fællesskab?
DFS linkTalen følges op af Grænseforeningens debatarrangement med folketingspolitikere i Folkeoplysningens Telt
Uddybning: Et 14 meter langt vikingeskib, der fører

Fredag den 15. juni, kl. 16.00
Taler: Heidi Storgaard Nielsen
Emne: Sådan kom jeg videre med livet og uddannelsen
DFS linkHeidi deltager umiddelbart efter i Daghøjskoleforeningens arrangement i Folkeoplysningens Telt

SC Heidi 420
Med sin meget personlige og ærlige beretning var Heidi Storgaard en af de talere, der for alvor rørte publikum.

Lørdag den 16. juni, kl. 9
Taler: Fremtidsforskeren Anne Skare
Titel: Værnepligt eller hjernepligt
DFS linkAnne Skares tale følges op af Folk & Forsvars debatarrangement i Folkeoplysningens Telt.

Lørdag den 16. juni, kl. 12
Taler: Jytte Hilden, tidligere folketingsmedlem og minister
Titel: Aktivt medborgerskab og kulturel mangfoldighed
DFS linkJytte Hilden inviterer sammen med Folkevirke til fortsat debat i Folkeoplysningens Telt umiddelbart efter talen.
 

Lørdag den 16. juni, kl. 13.30
Taler: Ergoterapeut og ældrekonsulent Ulla Brita Gregersen
Titel: "Hvad nytter det, at hjertet banker, hvis det ikke har noget at banke for?"
DFS linkUlla Brita Gregersen inviterer sammen med Folkevirke til fortsat debat i Folkeoplysningens Telt umiddelbart efter talen.

Lørdag den 16. juni, kl. 16.00
Titel: Højskoleforstand Mads Rykind, Rødding Højskole
Titel: Demokratiet trænger til nyskabelse
DFS linkMads Rykind inviterer sammen med Højskoleforeningen til fortsat debat i Folkeoplysningens Telt umiddelbart efter talen.

Lørdag den 16. juni, kl. 17.40
Taler: Else Mathiassen, forstander, Vestjyllands Højskole.
Tema: Udkant: Hvor? For hvem?
DFS linkElse Mathiassen inviterer sammen med Højskoleforeningen til fortsat debat i Folkeoplysningens Telt umiddelbart efter talen.

Søndag den 17. juni, kl. 12.00
Taler: Tor Blaabjerg Sørensen, efterskoleelev
Titel: Fremtidens skole
Uddybning: Tor er 15 år gammel, elev på Bornholms Efterskole. Han kommer fra Amager og skal gå på Ørestadens Gymnasium til næste år.
Tor er politisk aktiv DSU´er, men hans tale kommer til at omhandle hvilke krav som fremtiden stiller til ham... og om det er muligt at blive uddannet til det i nutidens folkeskole.
Tor er foreslået som taler af Efterskoleforeningen.
    

DFS FM2010 logo 160

 

DFS og Bornholms Tidende stod i samarbejde for Speakers' Corner.

Talerstolsværter var:
• Vibeke Rask Grøn
• Mette Vibe Utzon

DFS linkVideo: Elever fra Bornholms Efterskole hjalp Bornholms Tidende med at videoptage 23 af talerne på Speakers' Corner - plus et par andre begivenheder på Folkemødet.

 

 

 

SC_1_200