Speakers' Corner

3. juli 2017

Også Speakers’ Corner nød godt af det gode vejr i år. Der var ikke meget luft mellem talerne, som havde et større publikum end tidligere. I år kunne man høre talerne fra Speakers’ Corners egne bænke. Men budskaberne nåede også ud til alle dem, der slog sig ned på Domens terrasse med udsigt over Østersøen.

På Speakers’ Corner kan alle dem, der ikke bliver invitereret til at tale på en af de store scener, fem minutter til at fortælle netop deres historie eller fremlægge deres helt eget budskab. Ofte er der medlemmer af små foreninger, men det kan også være mennesker, som helt på egne vegne fortæller, hvad de synes, der bør laves om på i lokalsamfundet, i Danmark eller globalt.Over 80 talere benyttede sig af muligheden i 2016, hvor der var flere tilhørere end nogen af de foregående år. Sidste år stod talerstolen på Cirkuspladsendirekte over for Hovedscenen – og lige bag Folkeoplysningens Telt.
I år er den flyttet en smule. Speakers Corner vil stadig være på Cirkuspladsen, men denne gang bliver den placeret mellem Hovedscenens storskærm og Domen.
På Speakers’ Corner er ordet altid frit inden for lovens rammer.
Torsdag, fredag og lørdag var stand-up'eren Valdemar Pustelnik vært på talerstolen. Han introducerede talerne, stillede opfølgende spørgsmål og gav publikum ordet til kommentarer og spørgsmål.
Dansk Folkeoplysnings Samråd og Bornholms Tidende var værter for Speakers' Corner.
Søndag var bornholmerdag på Speakers' Corner. Her præsenterede Bornholms Tidendes et særligt program med temaer, som var relevante for lokalsamfundet.