Derfor Folkeoplysning for flygtninge


De folkeoplysende skoler og foreninger vil tage godt imod de flygtninge, der er i Danmark. Vi vil være med til at give dem en god tilværelse. Så længe de er her. Uanset hvor mange der er, og hvor længe de skal være her.

  • Vi vil give flygtninge mulighed for at lære og udvikle sig - og invitere dem til at dele deres viden og livserfaringer med os andre.
  • Vi vil give danskere mulighed for at blive klogere på, hvem flygtningene er, og hvorfor de flygter.
  • Vi vil inddrage flygtningene og give dem mulighed for at blive en del af civilsamfundet – til glæde for såvel flygtningene som det danske samfund.

At inkludere nye samfundsgrupper i det demokratiske samfundsliv og give dem de bedst mulige kompetencer har altid været folkeoplysningens DNA. Derfor har vi allerede i dag mange tilbud til flygtninge.
Men vi vil gerne gøre mere. Derfor vil vi nu sætte dette arbejde i et højere gear.

Vores styrke er, at vi findes i alle egne og kroge af landet. Med det udgangspunkt vil vi yde vores bidrag.
Vores lokale skoler og foreninger vil tage nye initiativer i lokalsamfundene for og med flygtningene. Landsorganisationerne og Dansk Folkeoplysnings Samråd vil sikre de lokale aktiviteters synlighed, så skoler, foreninger og andre kan lære af hinanden og samarbejde. 

 

Hvad gør vi?

Initiativet “Folkeoplysning for Flygtninge”

  • Fortæller om alle de aktiviteter folkeoplysende skoler og foreninger har, som involverer flygtninge eller gør os alle klogere på flygtningesituationen. Det sker på hjemmesiden www.folkeoplysningforflygtninge.dk, på facebook og måske på twitter. Det sker i den offentlige debat på blogs, i aviser og andre relevante offentlige medier og på møder, i medlemsblade, nyhedsbreve og andre interne medier hos de folkeoplysende aktører. 
  • Inspirerer til at aktiviteterne breder sig blandt de folkeoplysende skoler og foreninger ved at dele ideer i et katalog over aktiviteter, med inspirerende eksempler, gennem fælles møder mellem de landsdækkende organisationer og regionale møder for lokale aktører, og ved at sætte en fælles målsætning for de lokale folkeoplysende aktiviteter for flygtninge.

FfF logo 160


Derfor Folkeoplysning for flygtninge

Her forklarer vi, hvorfor vi har sat gang i initiativet Folkeoplysning for flygtninge.

Vi opfordrer alle folkeoplysende skoler og foreninger, som gennemfører aktiviteter inden for rammerne af dette grundlag, til at bruge fællesbetegnelsen "Folkeoplysning for flygtninge" og vores logo