Inspirationskatalog: Sådan kan folkeoplysning for flygtninge se ud

En socialøkonomisk virksomhed tilbyder frirum, kvalitetstid og netværk til flygtninge.
Et aftenskolehold samler danskere og flygtninge om håndarbejde af genbrugsmaterialer.
På en fri fagskole møder eleverne flygtninge, der er i praktik på skolen

Tre ud af 12 spændende eksempler på folkeoplysning for flygtninge. De er samlet i et katalog. Her kan du finde katalogets 12 artikler hver for sig eller samlet i en pdf-fil. Kataloget vil løbende blive udvidet.

I forordet skriver redaktionen:
”Initiativerne afspejler den mangfoldighed, der præger vores muligheder for at give flygtninge en bedre start. Der er cases, der viser, hvordan vi kan gøre flygtningene klogere på det danske sprog og det danske samfund. Der er cases, der ruster flygtningene til at få en plads på det danske arbejdsmarked. Og der er cases, der viser, hvordan vi gennem dialog og mødet mellem mennesker kan bygge bro mellem vores kulturer og skabe gensidig accept og forståelse.”Indhold

Forord

Base to Go skal hjælpe flygtninge i job (AOF Midt, Silkeborg)                                                   

Dansk – morgen, middag og aften ((Uldum Højskole)    

En dåseåbner til Danmarks asylansøgere (Mellemfolkeligt Samvirke, Avnstrup)  

En fælles fysisk oplevelse (DATS, Langeland)                                                                                    

En ny tilværelse i Danmark (Fokus, Aalborg)     

En vej til det danske arbejdsmarked (FOF, Esbjerg)

Genbrug som vej til integration (DOF Allerød Fritidsskole)  

Guider bygger bro mellem flygtninge og kulturliv (Kulturelt Samråd, Furesø)                                                                       

Her lærer de mere end sprog (Ungdomsskolen Kolding)   

Skoleelever og flygtninge mødes omkring musikken (Kulturhus Klaverfabrikken, Hillerød)     

Uledsagede flygtninge har godt af et efterskoleophold (Faxehus Efterskole)                    

Unge får afmystificeret flygtninge (Struerskolen)      

Tilføjet efter den trykte version

Flygtning med navn og ansigt (Silkeborg Højskole)                          

Smilene var brede og glæden stor (SFOF Livølejr)        

                                                              

                 

                                                                                                                                                       

             

 

 

 

FfF logo 160

 

Inspirationskataloget ”Til det fælles bedste” (pdf) til download og print

Trykte inspirationskataloger
Skoler, foreninger, ansatte og medlemmer af de landsorganisationer, som er med Folkeoplysning for Flygtninge kan bestille eksampler af kataloget i deres egen organisation (Medlemmer af Folkeoplysning for Flygtninge).
I begrænset omfang kan andre bestille kataloget ved at skrive til DFS: dfs@dfs.dk

 

Flere historier på hjemmesiden

Nyeste historier på Facebook siden Folkeoplysning for Flygtninge

Du kan også kontakte de konsulenter, som arbejder med temaet i landsorganisationerne