De er med i Folkeoplysning for Flygtninge

28. juni 2017

Her er en oversigt over de landsorganisationer, der er med i Folkeoplysning for Flygtninge - med kontaktperson og kontaktoplysninger.

AOF-Danmark
Hafida Bouylud; hafidabouylud@aof-danmark.dk

Daghøjskoleforeningen
Györgyi Csató; csato@idh.dk

Dansk Kvindesamfund
Lisa Holmfjord; lisa.holmfjord@danskkvindesamfund.dk
 
DAOS
Dina Gelfer Jørgensen; dina@gelfer.com
 
DFS
Trine Bendix Knudsen: tbk@dfs.dk

DOF
Anne Refsgaard; ar@danskoplysning.dk

Efterskoleforeningen
Maren Ottar Hessner; moh@efterskoleforeningen.dk

Europabevægelsen
Kristine Rishøj Bille; krb@europabevaegelsen.dk

FOF
Søren Hansen; sh@fof.dk

Folkekirkens Ungdomskor
Sara Nørholm; fuk@fuk.dk

Folkevirke
Jeanne Bau-Madsen; jeanne@bau-madsen.dk

Fora
Henriette Corvinus Andersen; henriette@fora.dk

Frie Fagskoler
Christian Legarth; chl@friefagskoler.dk

FN-Forbundet
Torleif Jonasson; tjo@fnforbundet.dk

Grundtvigsk Forum
Anna Kolind; anna-kolind@tdcadsl.dk

Grænseforeningen
Maya Bram Sommer; mbs@graenseforeningen.dk

Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark
Mette Kylsø@mk@ffd.dk

Kulturhusene i Danmark
Vibeke Sonntag; vibeke@kulturhusene.dk

KULU (Kvindernes U-landsudvalg)
kulu@kulu.dk

LOF
Bent Jørgensen; bent@lof.dk

Mellemfolkeligt Samvirke
Helle Gerber; hge@ms.dk

SFOF
Annika Mogensen; sfof@sfof.dk

Ungdomsskoleforeningen
Søren Hanmann; shl@ungdomsskoleforeningen.dk