Værdifællesskaber bærer frivilligt arbejde

Det primære formål med foreningslivet og det frivillige Danmark er at skabe værdifællesskaber, ikke at løse velfærdsopgaver. Det er en central pointe for DFS i debatten om frivillighedens betydning.

Frivillighedscharter 160

Foreninger er rygraden i frivilligheden

De forpligtende fællesskaber udvikler identitet og kompetencer. Det offentlige skal understøtte foreningernes organisatoriske arbejde. Det er to af de markeringer, der indgår i det nye frivillighedscharter.

”Vi vil nok stadig stå over for mange kommuner, som først og fremmest leder efter ”polyfilla”, der kun lukker hullerne i den kommunale service. Men vi vil have et charter i ryggen, der anerkender det frivillige foreningsliv.

Nu er det op til de lokale foreninger at gå ind i diskussionerne om, hvordan charteret skal føres ud i livet. Det gælder også de folkeoplysende skoler og foreninger,” udtaler DFS’ formand Per Paludan Hansen, som har været med til at udforme charteret.

DFS om frivillighed

Frivilligheden fylder meget i det folkeoplysende arbejde. Derfor indgår DFS i den offentlige debat og arbejdet med charteret. Det sker på baggrund af et positionspapir om frivillighed fra DFS' bestyrelse.

DFS linkLæs DFS' positionspapir om frivillighed

 

DFS linkFlere frivillige i foreningerne
10 lettilgængelige stykker værktøjer, står nu til rådighed for alle foreninger og bestyrelser, som gerne vil have flere frivillige med i arbejdet. Værktøjssættet er udarbejdet af oplysningsforbundene LOF og Fora, men mange af ideerne kan bruges i enhver forening.

DFS linkKlar kommunikation styrker arbejdet med frivillige
Det er vigtigt at forventningsafstemme med de frivillige og med os selv omkring opgaverne,” siger formanden for LOF Midtjylland. LOF-afdelingen har opbygget et korps af frivillige "ambassadører".

 

Debatindlæg om frivillighed

DFS linkHelga Kolby Kristiansen: Ulønnede velfærdsjob
Når befolkningen tager sig af velfærdsopgaver, som staten tidligere har taget sig, er det ulønnede velfærdsjob. Frivillighed er andet og mere. Det vokser nedefra og er demokratiet i arbejdstøjet.

DFS linkBente Schindel: Frivilligcentre på strandhugst i foreningslivet
Frivilligcentrene er begyndt at udbyde kurser og seminarer, arrangere frivillighedsdage samt rekruttere medlemmer inden for både idræt, kultur og andre foreningsområder. Dermed ødelægger de foreningslivet.