Høringssvar

28. juni 2017

2015

DFS link(3. november 2015) Justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

DFS link(26. oktober 2015)  ”Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og visse andre love på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings område (Tilskud til fjernundervisning m.v.)”

DFS link(19. oktober 2015) Lovudkast til ændring af lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig.

DFS link(9. oktober 2015) Det Centrale Handicapråds høring vedrørende en ny strategi for at nedbryde fordomme, flytte holdninger og skabe et mere ligeværdigt møde mellem mennesker med og uden handicap

DFS link(21. september 2015) Udkast til Rådets og Kommissionens fælles rapport for 2015 om gennemførelse af den strategiske ramme for det europæiske samarbejde inden for uddannelse (ET 2020), nye prioriteringer for det europæiske samarbejde inden for uddannelse COM (2015)

DFS link(3. september 2015) Bekendtgørelse om dansktillæg til integrationsydelsesmodtagere

DFS link(3. august 2015) Lovforslag L2 om indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.

DFS link(29. maj 2015) Bekendtgørelse vedr. ændring af bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

DFS link(22. maj 2015) Ny lokalradioordning

DFS link(11. maj 2015) Forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet

DFS link(20. april 2015) Høring over udkast til bekendtgørelse om forsøg med produktion og distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet (forsøgsordningen)

DFS link(16. april 2015) Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Ændring af aldersgrænsen for nævninge og domsmænd)

DFS link(10. april 2015) Høring vedr. forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv.

DFS link(5. februar 2015) Høring over udkast til ændring af AMU-bekendtgørelsen

DFS link(27. januar 2015)  Høring over bekendtgørelse om børneattester ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde