Indvandrere og flygtninge

11. april 2018

15 gode råd til folkeoplysende aktiviteter med flygtninge og indvandrere

Besværlig lovgivning, finansieringsproblemer, sprogforbistringer og kulturelle vaner og normer. Folkeoplysende arbejde for og med indvandrere og flygtninge har særlige forhindringer og andre udfordringer end dem, skoler og foreninger er vant til.
Her præsenterer vi 15 gode råd til, hvordan man kan gribe opgaven an. Vi håber også, at de kan være til gavn uden for den folkeoplysende verden.


Viden om inklusion af indvandrere og flygtninge

DFS har udarbejdet en undersøgelse af inklusion af flygtninge og indvandrere i folkeoplysende aktiviteter (2018). Undersøgelsen identificerer barrierer for inklusion i folkeoplysning og peger på udfordringer og gode erfaringer med at rekruttere og inkludere flygtninge og indvandrere i folkeoplysning.
På siden linket til nedenfor informerer vi også om to andre nordiske undersøgelser.

Læs mere om rapporterne om inklusion af indvandrere og flygtningeFolkeoplysning for flygtninge

Folkeoplysende skoler og foreninger over hele landet har tilbud til flygtninge. Indsatsen bygger på disse grundtanker:
Vi vil tage godt imod de flygtninge, der er i Danmark.
Vi vil være med til at give dem en god tilværelse. Så længe de er her. Uanset hvor mange der er, og hvor længe de skal være her.
Vi tilbyder folkeoplysning for flygtninge, med flygtninge og om flygtninge.