Livskompetencer - en fleksibel læringsramme

13. november 2018

Mangler du idéer til, hvad du skal fokusere på i arbejdet med livskompetencer, så lad dig inspirere af denne læringsramme, som tager udgangspunkt i 8 forskellige kompetenceområder.

Rammen er udarbejdet af det europæiske projekt Life Skills for Europe, som DFS er en del af.

Skal tilpasses deltagerne
Læringsrammen skitserer en fælles forståelse af livskompetencer og beskriver 8 centrale kompetenceområder:
  • personlige
  • demokratiske
  • matematiske
  • økonomiske
  • digitale
  • læsning og skrivning
  • sundhedsmæssige
  • miljømæssige
Rammen er tænkt som et udgangspunkt for læring, hvor deltagernes forskellige behov og forudsætninger er afgørende for, hvordan arbejdet gribes an. Tanken er, at rammen tilpasses deltagerne og at de inddrages i arbejdet med fx både at udvikle, udføre og evaluere et forløb. Det er ikke meningen, den skal følges fra start til slut.
Projektet går netop ind for læring, der bl.a. fremmer selvrefleksion, kritisk tænkning og anerkender deltagernes forskelligheder.

Forskellige niveauer
Inden for de enkelte kompetenceområder gives eksempler på færdigheder i forhold til både niveau, der spænder fra grundlæggende til udvidet, og kontekst, der knytter sig til personlig empowerment, relationer til andre (herunder familie, venner og lokal samfund) og et større engagement som en aktiv medborger.
For at være miljøkompetent, så kan det på det grundlæggende niveau fx dreje sig om at ’Forstå, hvad der menes med en bæredygtig livsstil og et bæredygtigt forbrug’, og på et udvidet niveau kan det handle om ’Deltagelse i handlinger, der fremmer en ’grønnere’ livsstil, f.eks. energibesparelser, reduktion i vandforbrug, reduktion af plastforbrug […]’.

Life Skills projektets definition af livskompetencer
”Livskompetencer består af forskellige typer af kompetencer, der er brugbare i livet generelt og på et arbejdsmarked. De er knyttet til en specifik social, kulturel og miljømæssig sammenhæng. De forskellige typer af kompetencer fungerer som et beredskab for et individs håndtering af krav og udfordringer i forskellige livssituationer.”

Spørgsmål vedrørende projektet kan stilles til Stine Hohwü-Christensen, shc@dfs.dk