Støtte til nordisk-baltisk samarbejde

Nordplus Voksen støtter netværksdannelse og samarbejde mellem aktører i de nordiske og baltiske lande inden for alle dele af voksnes læring. Formålet er udvikling og nyskabelse, og der er fokus på initiativer, der går nye veje eller imødekomme nye behov og udfordringer inden for området for voksnes læring.

Nordplus Voksen er Nordisk Ministerråds program for voksenuddannelse og folkeoplysning. Nordplus Voksen administreres af Styrelsen for International Uddannelse (tidligere CIRIUS).

Programmet giver bl.a. støtte til:

•  forberedende besøg for undervisere og læringsansvarlige
• efteruddannelses-, studie- eller undervisningsophold for undervisere og læringsansvarlige
• udveksling af elever og kursister i folkeoplysning og voksenundervisning'
• tematiske netværk
• udviklingsprojekter
• kortlægningsprojekter.

Målgruppen

Målgruppen for Nordplus Voksen er organisationer, institutioner, foreninger, virksomheder o.a., som arbejder med voksnes læring og udvikling af voksnes kompetencer. Der er tale om organisationer inden for folkeoplysning, voksenuddannelse, såvel almen som erhvervsrettet og specialundervisning, samt frivillige organisationer og foreninger.

Rød pilMere om Nordplus Voksen

 

Artikler om projekter, der har fået støtte fra Nordplus Voksen

DFS linkFornemmelsen for nordisk samhørighed
”Vi mærkede virkelig de fælles nordiske værdier gennem samarbejdet.” Det var det vigtigste enkeltresultat af tre danskeres deltagelse i et fællesnordisk projekt om aktive ildsjæle i lokalsamfundet.

DFS linkKulturens kraftverk
Det började med 2 eldsjälar. De såg sig om i nordfinska Kemi för lite över tio år sedan, och de tyckte inte om vad de såg.

DFS linkI pleje hos familien

Et fosterhjem innenfor egen familie – et slektsfosterhjem – har særskilte fordeler og særskilte utfordringer. Får slektsfosterhjem i Norden tilstrekkelig opplæring og oppfølging? Dette har NOFCA undersøkt gjennom et NORDPLUS prosjekt.

DFS linkDans på tværs af Østersøen

Bedre undervisningsmiljø, metoder og læreplaner, det var nogle af gevinsterne for deltagerne i det nordisk-baltiske projekt ”Shared Visions” for skoler, der har dans og foto som specialer.